arbeidsparticipatie (1 gevonden)

Dutch arbeidsparticipatie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsmarkt - Geeft aan welk deel van de beroepsgeschikte bevolking (ouder dan 15, en jonger dan 65) deelneemt aan het arbeidsproces. in formulevorm, ook wel de participatiegraad of deelnemingspercentage genoemd, ziet dat er als volgt uit:
beroepsbevolking / beroepsgeschikte bevolking. Dit levert een getal tusen de 0 en 1, in Nederland ongeveer 0,75, oftwel 75 %.
Daarbij is het de vraag of de werklozen wel of niet in de beroepsbevolking meegenomen dienen te worden. Om in de economie geen politieke keuzes te hoeven maken maakt men beide mogelijk: in de netto arbeidsparticipatie neemt men de werklozen niet mee; in de bruto participatie doet men dit wel.
Voor de bepaling of iemand werkt (of werk zoekt) of niet geldt als grens: 12 uur per week werken, of werk zoeken (en direct beschikbaar zijn) voor 12 uur per week.
Deel deze pagina met: