NL
NL
  U zocht naar: arbeidsparticipatie

  Verklaring:

  arbeidsparticipatie: arbeidsmarkt - Geeft aan welk deel van de beroepsgeschikte bevolking (ouder dan 15, en jonger dan 65) deelneemt aan het arbeidsproces. in formulevorm, ook wel de participatiegraad of deelnemingspercentage genoemd, ziet dat er als volgt uit:
  beroepsbevolking / beroepsgeschikte bevolking. Dit levert een getal tusen de 0 en 1, in Nederland ongeveer 0,75, oftwel 75 %.
  Daarbij is het de vraag of de werklozen wel of niet in de beroepsbevolking meegenomen dienen te worden. Om in de economie geen politieke keuzes te hoeven maken maakt men beide mogelijk: in de netto arbeidsparticipatie neemt men de werklozen niet mee; in de bruto participatie doet men dit wel.
  Voor de bepaling of iemand werkt (of werk zoekt) of niet geldt als grens: 12 uur per week werken, of werk zoeken (en direct beschikbaar zijn) voor 12 uur per week.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"