NL
NL
  U zocht naar: annuïteit

  Verklaring:

  annuïteit: Eng.: annuity: financiële zaken - Vast bedrag dat aan de aflossing van een schuld, inclusief rente, betaald moet worden. Aan het eind van de looptijd heeft men zowel de schuld als de rente betaald en is er geen restschuld meer.
  De eerste betalingstermijnen gaan voor een groot deel op aan rente, omdat de schuld nog hoog is.Na verloop van tijd neemt de schuld af, en gaan de rente betalingen omlaag, maar de aflossingen stijgen. Het totale maandelijkse (of jaarlijkse) te betalen bedrag blijft gelijk.

  annuïteitenhypotheek: Eng.: annuity mortgage: pand en hypotheek - Hypotheekvorm waarbij gedurende de gehele looptijd elke maand een vast bedrag betaald wordt. In dit bedrag zit een deel rente en een deel aflossing. Aan het einde van de looptijd resteert daarom geen restschuld meer.
  Aflossing en rente worden zo berekend, dat de gehele looptijd (bij gelijkblijvende rente) hetzelfde bruto maandbedrag wordt betaalt. De eerste jaren bestaat dit bedrag vooral uit rente, en de laatste jaren hoofdzakelijk uit aflossing. Echter: wanneer de hypotheekrente aftrek wordt meegenomen, valt de berekening anders uit. De netto maandlast worden dan steeds hoger, aangezien men steeds minder rente van het inkomen mag aftrekken.
  Als het inkomen in de toekomst gaat stijgen, kan een annuïteitenhypotheek interessant zijn.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"