afzet (4 gevonden)

Dutch afzet French sales

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

markten en prijzen - De verkochte hoeveelheid in stuks, kilo's of aantallen goederen.
Vaak gerelateerd aan omzet: de omzet = de afzet (in stuks/kilo) maal de prijs (in euro's) - Zie ook: tegenstelling omzet
Deel deze pagina met:      
Dutch individuele afzetcurve (GO-curve)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten - Beschrijft het verband tussen de prijs en de hoeveelheid die de producent op de markt af kan zetten. Van een hoeveelheidsaanpasser loopt de individuele afzetcurve horizontaal, omdat de producent geen invloed heeft op de marktprijs, en valt samen met de marginale opbrengstencurve (MO-curve). Bij prijszetting is de individuele afzetcurve een dalende lijn, en valt niet meer samen met de MO-curve. De MO-curve daalt dan twee maal zo snel als de GO-curve, of anders gezegd: de absolute waarde van de richtingscoëfficiënt is tweemaal zo groot. - Zie ook: onderdeel prijsafzetfunctie (of -curve) van een monopolist
Deel deze pagina met:      
Dutch prijsafzetfunctie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten, markten en prijzen - Laat zien welke hoeveelheden kunnen worden verkocht bij uiteenlopende prijzen (Schöndorff c.s.).
Deel deze pagina met:      
Dutch prijsafzetfunctie / prijsafzetcurve van een monopolist

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten, markten en prijzen - De curve hiervan valt samen met de collectieve vraagcurve, omdat de monopolist de gehele markt beheerst.
Deel deze pagina met: