NL
NL
  U zocht naar: afzet

  Verklaring:

  afzet: Eng.: sales: markten en prijzen - De verkochte hoeveelheid in stuks, kilo's of aantallen goederen.
  Vaak gerelateerd aan omzet: de omzet = de afzet (in stuks/kilo) maal de prijs (in euro's) - Zie ook: tegenstelling omzet

  individuele afzetcurve (GO-curve): consumenten en producenten - Beschrijft het verband tussen de prijs en de hoeveelheid die de producent op de markt af kan zetten. Van een hoeveelheidsaanpasser loopt de individuele afzetcurve horizontaal, omdat de producent geen invloed heeft op de marktprijs, en valt samen met de marginale opbrengstencurve (MO-curve). Bij prijszetting is de individuele afzetcurve een dalende lijn, en valt niet meer samen met de MO-curve. De MO-curve daalt dan twee maal zo snel als de GO-curve, of anders gezegd: de absolute waarde van de richtingscoëfficiënt is tweemaal zo groot. - Zie ook: onderdeel prijsafzetfunctie (of -curve) van een monopolist

  prijsafzetfunctie: consumenten en producenten, markten en prijzen - Laat zien welke hoeveelheden kunnen worden verkocht bij uiteenlopende prijzen (Schöndorff c.s.).

  prijsafzetfunctie / prijsafzetcurve van een monopolist: consumenten en producenten, markten en prijzen - De curve hiervan valt samen met de collectieve vraagcurve, omdat de monopolist de gehele markt beheerst.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"