activa (3 gevonden)

Dutch activa French assets

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Bezittingen van een onderneming op een boekhoudkundige balans. - Zie ook: tegenstelling passiva
Deel deze pagina met:      
Dutch vaste activa

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, markten en prijzen - activa die zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon duurzaam (dat wil zeggen: langer dan een jaar) te dienen, onder te verdelen in: immateriële vaste activa, materiële vast activa en financiële vaste activa.
Deel deze pagina met:      
Dutch vlottende activa

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

producentengedrag - baten van een rechtspersoon die zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van die rechtspersoon korter dan een jaar te dienen, zoals: voorraden, vorderingen, effecten, liquide middelen en overlopende activa.
Deel deze pagina met: