NL
NL
  U zocht naar: accellerator

  Verklaring:

  accellerator: macroeconomie - versterker van economische groei door toegenomen verwachtingen door bedrijven.
  Wordt vaak verwart, gecombineerd met het mutipliereffect. Het ~ effect wordt veroorzaakt doordat een toename van de consumptie leidt tot hogere verwachtingen in (verdere)expansie, wat extra investeringen uitlokt. Deze investeringen voor deze bedrijven zijn weer extra vraag voor leveranciers van (machine)bouw, waardoor weer een spiraal omhoog ontstaat. Het ~ effect kan ook negatief werken, evnals het multipliereffect. onderdeel conjunctuurgolf


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"