NL
NL
  U zocht naar: aanbodeconomie

  Verklaring:

  aanbodeconomie: Eng.: supply side economics: groei en conjunctuur - Een stroming in de economie die economische groei vooral verklaard uit een toegenomen aanbod van goederen (en niet primair uit een groei in de vraag naar goederen). Consumenten (de vragers) profiteren in reactie daarop van meer aanbod en lagere prijzen. De ~ aanhangers wijzen op het belang van positieve prikkels (incentives) in aanbod, zoals lagere (marginale) belastingen, minder reguleringen, investeringen in infrastructuur, machines, onderwijs.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"