Verdrag van Maastricht (2 gevonden)

Dutch Verdrag betreffende de Europese Unie (EU-verdrag) / Verdrag van Maastricht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

overheid, internationaal - verdrag gesloten te Maastricht op 7 februari 1992 waarbij de Europese Unie is opgericht als nieuwe etappe in de Europese eenwording. Het ~ bevat bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, inzake politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en inzake nauwere samenwerking.
Deel deze pagina met:      
Dutch Verdrag van Maastricht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - Hierbij werd onder meer de oprichting van de Economische en Monetaire Unie EMU afgesproken (1993). Bij het Verdrag werd ook de benaming Europese Gemeenschap veranderd in Europese Unie. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel Criteria van Maastricht onderdeel Economische en Monetaire Unie (EMU)
Deel deze pagina met: