Macro Economische Verkenning (MEV) (2 gevonden)

Dutch Macro Economische Verkenning (MEV)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

collectieve sector / economische orde en politiek - korte-termijn-voorspelling van het CPB; de ~ is een uitgave van het Centraal Planbureau dat in september tegelijk met de miljoenennota verschijnt. Het is een verkorte uitgave van het CEP, maar dan wel met de nieuwste gegevens en hierop eventueel een bijgestelde prognose, waarmee men de miljoenennota beter (politiek onafhankelijk) kan beoordelen.
Deel deze pagina met:      
Dutch Macro Economische Verkenning (MEV)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, overheid - De ~ wordt elk jaar op de derde dinsdag van september, bij de opening van het parlementaire jaar, tegelijk met de Miljoenennota gepubliceerd. In de MEV wordt aandacht besteed aan de financieel-economische ontwikkeling in binnen- en buitenland voor het komend jaar. Daarbij wordt uitgegaan van het in de Troonrede, de rijksbegroting en de Miljoenennota neergelegde beleid. De MEV loopt vooruit op het Centraal Economisch Plan (CEP), dat een half jaar later verschijnt. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel Centraal Plan Bureau (CPB) onderdeel Centraal Economisch Plan (CEP)
Deel deze pagina met: