Centraal Economisch Plan (CEP) (1 gevonden)

Dutch Centraal Economisch Plan (CEP)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, overheid - Jaarlijks in april verschijnende publicatie van het Centraal Planbureau (CPB). Het CEP bevat onder meer een korte-termijn voorspelling van de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Het CEP vormt een nadere uitwerking van een andere uitgave van het Planbureau, de Macro Economische Verkenning (MEV) die jaarlijks op de derde dinsdag van september, tegelijk met de Miljoenennota, het licht ziet. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel Macro Economische Verkenning (MEV) onderdeel Centraal Plan Bureau (CPB)
Deel deze pagina met: