NL
NL
  U zocht naar: ABW

  Verklaring:

  Algemene bijstandswet (ABW). Want boven al genoemd: algemeen overheid - (ABW) Wet die in beginsel iedereen van 18 jaar en ouder die in Nederland woont en beschikt over onvoldoende middelen van bestaan aanspraak geeft op een minimumuitkering. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeentelijke sociale dienst (Schöndorff c.s.).

  bijstand / algemene bijstand / leefloon / WWB / Wet Werk en Bijstand / ABW / Algemene Bijstandswet: Eng.: Social Security Act: nationaal inkomen, werkgelegenheid - minimale inkomensondersteuning, soms in de vorm van een aanvulling op te beperkte looninkomsten, voor diegenen die niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Sinds 2004 geregeld in de wet werk en bijstand (WWB), daarvoor in de Algemene Bijstandswet (ABW). Het bijstandsniveau ligt, januari 2011, op 50 % van het minimumloon voor alleenstaanden (€ 624), 70 % voor eenoudergezinnen (€ 873) en het minimumloon voor samenwonenden (€ 1248,-). De ~ wordt betaald door de gemeente, die daarvoor echter wel gelden van rijk ter beschikking krijgt.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"