Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Economisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

à la baisse à la hausse à pari 403-verklaring aanbodcurve aanbodeconomen aanbodeconomie aanbodfactoren aanbodlijn aanbodoverschot aanbodzijde/aanbodkant aandeel aan toonder aandeel op naam aandeel, aandelen aandeelbewijs aandeelcertificaat / aandeelcertificaten / certificaat van aandelen aandeelhouder / aandeelhouders aandeelhoudersovereenkomst aandeelhoudersregister Aandeelhoudersvergadering, AvA aandelenemissie aandelenfondsen aandelenfusie aandelenkapitaal aandelenregister aandelensplitsing aanloopverliezen aanmerkelijk belang (AB) aannemingsovereenkomst aansprakelijkheidsverklaring aansprakelijkheidsverzekering aantal schadevrije jaren aanvullend pensioen aanvullende uitkering aanzuigeffect aard van het product ABC-akten absolute armoede abstract kapitaal abstracte markt AbvaKabo accellerator acceptatie van een hypotheekofferte acceptatieplicht access provider accijns accountancy accountant accountantskantoren accountantsonderzoek accountantsverklaring accreditatie / accrediteren / geaccrediteerd achtergestelde lening achterwaartse integratie acquisitie ACS-landen actieve kas activa activerend arbeidsmarktbeleid actuarieel zuivere premie actuaris administratiekantoor adviesprijs / adviesprijzen AEX-index afdrachtkorting afgeleide productiefactor afhankelijke beroepsbevolking afkoopwaarde afkopen levensverzekering afnamecontract afnemende meeropbrengsten / afnemende meerproductie afroepcontract afroompolitiek afs afschrijven / afschrijvingen afschrijvingen afslag (op een veiling) afsluitkosten afsluitprovisie afsplitsing afstempelen aftoppen van de prijscompensatie aftrekbare giften aftrekbare kosten aftrekpost afwentelen afwenteling afzet Agenda 2000 agentschap agentschap van het Ministerie van Financiën agentuurovereenkomst aggregatiegraad / aggregatieniveau agio agiobonus agioreserve aid by trade akkoord van Wassenaar algemeen belang Algemeen burgerlijk Pensioenfonds (ABP) algemeen verbindend verklaren van CAO's (AVV) algemene banken / primaire banken algemene beginselen van behoorlijk IT gebruik algemene begrotingscommissie algemene beschouwingen Algemene bijstandswet (ABW). Want boven al genoemd algemene economie algemene heffingskorting algemene middelen Algemene nabestaandenwet / ANW Algemene ouderdomswet / AOW Algemene overeenkomst inzake tarieven en handel Algemene Raad van de ECB Algemene Rekenkamer (AR) algemene trekkingsrechten / (gewone) trekkingsrechten algemene uitkering (uit het Gemeentefonds) algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR) all in-huur all risks alleenstaande-ouderaftrek / alleenstaande ouder korting all-in prijs allocatie / allocatieprobleem allocatiefunctie allocatieprobleem all-time-high / all-time-low alternatief aanwendbare middelen alternatieve kosten ambtshalve aanslag Amerikaanse stijl opties / Amerikaanse opties amortiseren amortization loan / amortization bond Amsterdam Security Account System / ASAS-fondsen AMX-index / midkap index analytische inkomstenbelasting anciënniteit andersglobalisten / antiglobalisten Angelsaksisch model ankervaluta annuïteit annuïteitenhypotheek annuleren annuleringskosten ant anticyclisch (overheids) beleid anti-dumpingsargument antispeculatiebeding antitrust antitrust zaken AOW (België) / Arbeidsongevallenwet AOW-spaarfonds AOW-uitkering appreciatie arbeid arbeider arbeiderszelfbestuur arbeidsaanbod arbeidsaftrek / arbeidskorting arbeidsbescherming arbeidsbesparende technische ontwikkeling arbeidsbureau arbeidscoëfficiënt arbeidsdeling / arbeidsverdeling arbeidsduurverkorting (ADV) arbeidsethos arbeidsinkomensquote (AIQ) arbeidsintensief arbeidsjaar arbeidskorting arbeidskostenforfait arbeidsmarkt arbeidsmarktbeleid arbeidsmarktparticipatie arbeidsmobiliteit Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) arbeidsongeschikt arbeidsongeschiktheidsverzekering arbeidsovereenkomst (AO) arbeidsparticipatie arbeidsplaatsenovereenkomst arbeidsproductiviteit arbeidsschaarste / arbeidstekort arbeidsverdeling arbeidsvoorwaarden arbeidsvoorwaardenoverleg arbeidswaardeleer arbitrage Arbitragewet Arbo-dienst Arbo-wet argumenten voor protectionisme armoede armoedegrens armoedeval artikel IV-consultaties artikel-12 gemeente Asean Free Trade Area (AFTA) asset conversion asset management asset stripping associé / geassocieerde Association of South East Asian Nations (Asean) assurantie / assureren / geassureerd assurantiebeding a-symmetrisch oligopolie at arm's length audit aut autarkie auto van de zaak automatische incasso automatische inflatiecorrectie automatische prijscompensatie automatische stabilisatoren automatisering autonoom autonoom arbeidsrecht / zelfregulering aval avalgever avondhandel Azië-crisis ; Aziatische financiële crisis b`ta baar geld baatbelasting badwill baisse baissepositie balans balansbeheer balanssanering balansverkorting bancaire liquiditeiten bandbreedte bank Bank of England (BoE) Bank voor Internationale Betalingen (BIB) bankbiljetten bankgarantie bankgeheim bankhypotheek bankpasje bankrecht bankverzekeren Bankwet Banque de France barter / barter trade basic balance basis herfinanciering ; basisherfinancieringsfaciliteit basisaftrek basisherfinancieringstransacties basishypotheek basisinkomen basisinnovatie basisjaar ; basisperiode basisperiode basispunt basisrente baten-lastenstelsel Bazels Comité voor het Bankentoezicht ; Basel Committee for Banking Supervision bear-market beding van delcredere bedrijf / bedrijven bedrijfsafvalstoffen bedrijfsbeëindiging bedrijfschap bedrijfseconomisch toezicht bedrijfsgebonden vermogen bedrijfsinventaris / inventaris bedrijfskolom bedrijfsleven bedrijfsmatig bedrijfsoptimum bedrijfsovername bedrijfsresultaat bedrijfstak bedrijfstijd bedrijfsvereniging bedrijfsvoering beg beginselen van de minste pijn begroting begrotingsbeleid begrotingscyclus begrotingsdiscipline begrotingsfonds begrotingsnormering begrotingspolitiek begrotingstekort van het Rijk begunstigde / verzekerde begunstigende beheer schatkist beherende vennoot behoeften belastbaar inkomen belastbare som belasting Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) belasting over de toegevoegde waarde (BTW) belastingaangifte belastingaanslag belastingaftrek belastingbeginsel belastingconcurrentie belastingdruk belastingen op inkomen, winst en vermogen belastingfraude belastingfunctie belastingillusie belastingkorting belastinglek belastingontduiking belastingontwijking belastingparadijs belastinguitgaven belastingvlucht belastingvrije som belegger beleggerscompensatieregeling (BCR) beleggingsfondsen beleggingshypotheek beleggingsinstelling beleggingsmaatschappij beleggingsratio's beleidsintensivering Belemmeringswet Privaatrecht (Belwp) beloning / belonen / beloond bemoeigoederen benchmarking Benelux (BLX) Benelux-merkenbureau (BMB) Bentham-progressie beoordelingstaat / conduitestaat beperkt zekerheidsrecht beroepsbevolking beroepsgeschikte bevolking beroepskosten beschermingsconstructies beschikkingsdaad besloten vennootschap (BV) besloten vennootschap in oprichting (BV io) besparingen bestaansminimum (sociaalminimum) bestedingen bestedingenmethode bestedingseffect van investeringen bestedingsevenwicht bestedingsinflatie bestedingspatroon bestek bestens orders bestuurders / directeuren bestuurdersaansprakelijkheid bestuurlijke transactie bet betaalcheque betalingsbalans betalingsbalans ontwikkelingsland betalingsbalansevenwicht betalingsbalansoverschot betalingsbalanspolitiek betalingsbalanstekort betalingsverkeer beurs van koophandel beurscrash beursindices beursintroductie beurskoers beursoverval beurspagina Beursplein 5 beurswaarde bevolkingsexplosie bevolkingsregister bevriezing / bevriezen / bevroren bevrijdende voorheffing bevrijding bewaarloon bewegingstypen in de macro-economie bewonersverklaring bezettingsgraad bezitloos pandrecht bezwaring / bezwaren / bezwaard biedkoers Big Mac index bijna geld bijstand bijstand / algemene bijstand / leefloon / WWB / Wet Werk en Bijstand / ABW / Algemene Bijstandswet bijstandsnorm bijzondere bijstand bijzondere trekkingsrechten bilaterale hulpverlening bilaterale procedures bindende voordracht binding binnenlandse liquiditeitenmassa binnentarief binnenwaarde blokkeringsregeling blote eigendom / (oneigen.) bloot eigendom blue chip bodemattest boedelkrediet boekenclausule boekenonderzoek boekhouding / administratie boekjaar boekwaarde boekwinst boetebeding boeterente boetevrij bestanddeel bonus malus bonusaandeel borderel / (mv.) borderellen borg borgstelling bouwdepot / (mv.) bouwdepots bouwexploit bouwfinanciering bouwhypotheek bouwrente bouwsomlimiet bov bovenwettelijke uitkeringen boxenstelsel boxhopping boycot branche branchevervaging brandverzekering break-even-point break-up value breedte-investeringen brengschuld bronheffing bruteren bruto binnenlands product (BBP) bruto collectieve uitgavenquote bruto investeringen bruto nationaal product (BNP) bruto staatsschuld bruto toegevoegde waarde bruto-afwikkelingssysteem brutoloon brutomarge / operationele marge bruto-nettotraject bruto-obligo bruto-schuldquote budget budgetmechanisme budgetonderzoek buffervoorraden buitengewone baten en lasten Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) buitengewoon verlof buitentarief buitenwaarde bullet-lening bullish bull-market Bundesbank (BUBA) Bundesbank (BUBA) bureau voor de Industriéle eigendom (BIE) / (voorheen) Octrooiraad bureaucratisering business to business (B2B) business to consumer (B2C) buy-out Cac40 Cairnes groep calculatiekartel call-geldlening call-lening cap capaciteitseffect van investeringen cargadoor / scheepsmakelaar carry back carry forward cascoverzekering cascowoning cash dividend cashflow cashless society categorale bonden categoriale inkomensverdeling CEN Workshop Agreement (CWA) Centraal Akkoord Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Centraal Economisch Plan (CEP) Centraal Economische Commissie (CEC) centraal geleide economie Centraal Planbureau (CPB) centrale bank centrale financiering centrale tegenpartij Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) cer certificaat van oorsprong certificaten van aandelen certificates of deposit certificering van aandelen cessie / assignatie / assignatio ceteris paribus ceteris paribus voorwaarden van de collectieve vraagcurve ceteris paribus voorwaarden van een collectieve aanbodfunctie CF-stukken chèque chèque-schuld chartaal geld charts Chicago school chipcard Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) chronologisch beginsel / prioriteitsbeginsel circulatiebank claim classificatie / klasse clearing clearing member clickfondsen Club van Rome coöperatie coöperatie / coöpereren / gecoöpereerd coöptatie / coöpteren / gecoöpteerd coördinatiemechanisme Coase-theorema Cobb-Douglas-productiefunctie collar collectief goed collectief merk / collectieve merken collectief ontslag collectieve aanbodfunctie Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) Collectieve garantieregeling (CGR) collectieve goederen collectieve lasten collectieve lastendruk collectieve sector collectieve uitgaven collectieve vraagfunctie collectieve-uitgavenquote College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) collocatie colportage Colportagewet colporteur combinatiekorting commanditaire vennootschap commerciële economie commissaris Commissaris voor de noteringen commissie Commissie Peters commissie Tabaksblat commissionair Committee on Payment and Settlement Systems committeren / gecommitteerd communisme comparatieve kostenvoordelen compensatie compensatiehandel competitie / mededinging complementaire goederen complementaire productiefactoren compliance costs comptabele comptabiliteit Comptabiliteitswet (Cw) con concentratiegraad concentratietoezicht concern concern concessie concrete markt concurrentie concurrentiebeding concurrentiebeleid concurrentievermogen van een land condominium conflictbemiddelaar conflictbemiddeling conflicterende doelstellingen conjunctureel conjunctuur (beweging) conjunctuurcyclus conjunctuurgolf / golfbeweging op korte termijn conjunctuurindicator conjunctuurmodel conjunctuurpolitiek conjunctuur-structuurmodel conjunctuurwerkloosheid / onderbestedingswerkloosheid consignatie consignatiekas consolidatie consortium consortium / (mv.) consortia constante kosten constante schaalopbrengsten consument consumenten organisaties consumentenbeleid consumentenbescherming Consumentenbond consumentenkoop consumentenprijsindex (CPI) consumentenprijsindex (CPI) consumentenrecht consumentensoevereiniteit consumentenvertrouwen consumentenvoorkeuren consumentisme consumeren consumptie consumptiebeleid consumptief krediet consumptiefunctie consumptiegoederen consumptieve bestedingen contante waarde contingent contractloonstijging contractuele rente / contractrente contributie / contribueren / gecontribueerd convenant convenience goods conventie van Lomé / Lomé convergentiecriteria conversie conversiekoers conversiekosten converteerbare obligatie convertibel convertibele valuta convertibiliteit convocatie / convoceren / geconvoceerd coropgebieden corporate governance corporatie corporatieve staat corporatieve staat corporatisme corpus cor correctie coupon couponblad couponrendement courtage crawling peg creatief boekhouden credit creditcard crediteur crediteur met zekerheiden / (mv.) crediteuren met zekerheden crediteurenland crisis criteria van Maastricht crowding out cultuurgoed / (mv.) cultuurgoederen cumulatief preferent aandeel current ratio cutthroat competition cyclische bedrijfstakken daggeldlening daghandel dagloon dagorder dalrentegarantie data datamining datum / data van de economie De Economist De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) De Raad van de Europese Unie dealingroom debet debiteur debiteurenland debiteurenrisico debt-service ratio debudgettering decentralisatie deconcentratie / deconcentreren / gedeconcentreerd deelbalans deelnemingsgraad deelnemingsvrijstelling deeltijdarbeid deficit definitievergelijking deflatie defleren degressief tarief degressieve stijging dekkingspercentage dekkingsplan dematerialisatie demerit goods democratie democratisch budgetmechanisme demonstratie-effect Deng Xiaoping denivellering depositaris / (mv.) depositarissen deposito depositofaciliteit depositorente depotrekening depreciatie depressie Derde wereld deregulering derivaten derogatieakte / vennootschapsakte des Rijks schatkist det detachering / detacheren / gedetacheerd Deutsche Aktien Index (DAX) devaluatie deviezen deviezenswaps deviezenvoorschriften dienst dienstenbalans dienstenrekening dienstjarenbeginsel dienstmerk dienstwoning diepte-investering differentiatie dilemma van de twee gevangenen directe belastingen directe investeringen directe kredietcontrole directe ruil disagio disconto discontopolitiek discouraged workers effect discretionair inkomen distributie / distribueren / gedistribueerd distributiegoederen Distributiewet 1939 dividend dividendbelasting dividendrendement dividendvrijstelling dochtermaatschappij dode punt doelgroep doelmatigheidsbeginsel doeloverschrijding doelstelling van de onderneming doelstellingen van economische politiek doelvariabele domeinnaam domiciliëring / domiciliëren / gedomicilieerd donorland doorrollen doorsijpelprincipe doorzichtigheid dossiernummer Kamer van Koophandel (KvK-nummer) dotcom douanerechten douane-unie Dow Jones Index (DJI) draagkrachtbeginsel drempelgoed drempelinkomen drempelprijs duale inkomstenbelasting dualisme dubbele belasting dubbele verzekering dubieuze debiteuren due diligenceonderzoek Duisenberg, Willem Frederik dumping Duopolie duplicaat van aandeel aan toonder Dutch Treasury Certificates duurzame consumptiegoederen duurzame economie duurzame groei earned income tax credit (EITC) earnings before interest and taxes (EBIT) e-business ECB rentevoeten eco Ecofin-Raad Ecologische hoofdstructuur (EHS) e-commerce econometrie economie economisch actieven economisch beginsel economisch eigendom Economisch en Financieel Comité (EFC) economisch evenwicht economisch imperialisme Economisch Statistische Berichten (ESB) economisch strafrecht Economische Controle Dienst (ECD) economische doelmatigheid Economische en Monetaire Unie (EMU) Economische en Sociaal Comité Economische en Sociale Raad (ECOSOC) economische gebondenheid economische goederen economische groei economische integratie economische kringloop economische levensduur economische machtspositie economische ontwikkeling economische orde economische politiek economische politierechter economische sancties economische sector economische slijtage economische unie economische vrijheid economische waarde / onderhandse verkoopwaarde / vrije verkoopwaarde economische winst economische zone economischwoordenboek.nl economisering (van de samenleving) ecotax education permanente eenmanszaak Eerste Coördinatierichtlijn voor het bankwezen eerste lijst eerste Wet van Gossen eerstehands markt effect devaluatie op langere termijn effecten effectenbeurs effectenkredietinstellingen (Eki's) effectenrecht effecthypotheek effectief rendement effectieve vraag effectieve wisselkoersen (nominaal en reëel) effectiviteit discontopolitiek efficiënte markten efficiency eigen bijdrage eigen gebrek eigen risico eigen vermogen eigenaar / eigenaresse eigendom eigendomsakte / overdrachtsakte eigendomsbewijs eigendomsrechten eigenwoningforfait ein eindejaarsmarge eindheffing eindloonregeling elasticiteit elastische vraag Electronic Commerce Platform (ECP) emerging markets emissie emissiesyndicaat emittent / (mv.) emittenten emolumenten employability EMU-saldo EMU-schuld EMU-schuldquote EMU-tekort endogene grootheid Engelcurve equivalentiebeginsel ereloon / honorarium e-Trust EU statistical office (Eurostat) euro (€) Euro Banking Association (EBA) eurobarometer Eurobonds Eurodollars Eurolanden Euronext Euro-NM European Currency Unit (ecu) European Free Trade Association (EFTA) European Interbank Offered Rate (EURIBOR) Europees Monetair Stelsel (EMS) Europees economisch samenwerkingsverband (EESV) Europees Hof van Justitie (EHvJ) Europees mededingingsbeleid Europees Monetair Instituut (EMI) Europees Monetair Stelsel (EMS) Europees Octrooi Europees Octrooiverdrag (EOV) Europees Parlement (EP) Europees Sociaal Handvest (ESH) Europees Stelsel van Centrale banken (ESCB) Europese Akte (EAK) Europese Centrale Bank (ECB) Europese Commissie (EC) Europese Economische Gemeenschap (EEG) Europese Economische Ruimte (EER) Europese Gemeenschap (EG) Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) Europese Hof van Justitie (EHvJ) Europese integratie Europese investeringsbank (EIB) Europese landbouwpolitiek Europese marktintegratie Europese Parlement Europese Raad Europese Richtlijn (Ri) Europese stijl opties Europese Unie (EU) Europese vrijhandelsassociatie (EVA) Eurotop 100-index eurovalutamarkt evenwicht evenwichtige arbeidsmarkt evenwichtige betalingsbalans evenwichtige economische groei evenwichtsinkomen evenwichtskoers evenwichtsprijs evenwichtsvergelijking exa ex ante ex post excedent-aansprakelijkheidsverzekering exclusief exclusieve economische zone (EEZ) excommercialiteit ex-dividend exogene grootheid expansiepad expiratiedatum exploitant / uitbater export exportdiversificatie exportquota exportsubsidie expromissie / expromissio extern evenwicht externe arbeidsverdeling externe effecten Externe Organisatie externe waarde van de gulden externe werking factoring factorkosten factuur / (oneigen.) faktuur / (mv.) facturen faillissement faillissementspauliana Faillissementswet (Fw) falcon familievennootschap familievereniging Federal Reserve System (Fed) Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) feitelijk monopolie fictief rendement fiduciair geld finale kwijting / finaal kwijten / finaal gekweten financiële bijsluiter financiële instelling financiële markten Financiële Termijnmarkt Amsterdam (FTA) Financiële-verhoudingswet financiën financial lease financials financieel conglomeraat financieel verslag financiering / financieren financieringsbehoefte financieringstekort financieringsvoorbehoud firma fiscaal recht / belastingrecht Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst (FIOD) fiscale partner fiscale privileges / fiscale voorrechten fiscalisering fiscalist fiscus / belastingdienst flankerend beleid flauw flexarbeid flexibele wisselkoers flexwerken flexwet floaters floor broker Flora- en faunawet (FFW) Fonds Economische Structuurversterking (FES) fonds luchtverontreiniging fondsen foo Food and Agriculture Organization (FAO) forens forensenbelasting forfaitair bedrag / forfait forfaitaire vergoeding formeel evenwicht formele belasting / formeel belastingrecht formele economie formele geldschepping franchise/ franchising franchisegever franchisenemer fraude free alongside ship (FAS) free of capture and seizure (FC&S) free of particular average (FPA) free on board (FOB) Free riders freelancer Free-Trade Area of the Americas (FTAA) frictiewerkloosheid Friedman, Milton functies van de overheid functies van geld functiewaardering functioneel daderschap functionele inkomensverdeling fundamentals fundamenteel evenwicht fundamentele analyse fusie fusie- en overnamerecht fusiegedragsregels futures fysieke bestaansminimum fysieke levering fysieke meer opbrengst fysieke opbrengst Galbraith, John Kenneth garant staan garantie / garanderen / gegarandeerd garantievermogen geïmporteerde inflatie geïndexeerd loon geïndexeerd loon geïnduceerd geaggregeerde grootheid geassureerde geavaleerde gebonden hulp gebroken boekjaar gebruiksrecht gecentraliseerde loonpolitiek geconsolideerde balans geconsolideerde jaarrekening / groepsjaarrekening geconsolideerde schuld gedaan en bieden gedaan en laten gedekt schrijven gedifferentieerd loonbeleid gedifferentieerde loonvorming Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) gedragsvergelijking gedwongen besparingen gedwongen verkoop geh geharmoniseerde prijsindex (HICP) geheime reserve geheimhoudingsovereenkomst geld geldhoeveelheid geldillusie geldlening geldmarkt geldmarkt in enge zin geldmarkt kasreserveregeling geldmarktpapier geldmarktrente geldontwaarding geldpolitiek geldscheppende banken / instellingen geldschepping geldsluier geldstroom geldvernietiging geleding geleide loonpolitiek geliberaliseerde gemeenten gelimiteerde order gemeenschappelijk buitentarief gemeenschappelijke markt gemeenschappelijke regeling gemeenschapsmerk Gemeenschapsoctrooien gemeenschapsoctrooiverdrag (GOV) gemeentebegroting gemeentebelastingen Gemeentefonds gemeentegarantie gemeentelijke belastingen gemeentelijke Kredietbank (GKB) Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) gemengde eigendom gemengde verzekering gemiddelde arbeidsproductiviteit gemiddelde consumptiequote gemiddelde druk gemiddelde fysieke opbrengst gemiddelde opbrengst gemiddelde opbrengstencurve (GO-curve) gemiddelde rusttijd van het geld gemiddelde spaarquote gemiddelde totale kosten (GTK) gemiddelde variabele kosten (GVK) gemiddelde wig gemoedsbezwaren General Agreement on Tariffs en Trade (GATT) General Arrangements to Borrow (GAB) General Arrangements to Borrow (GAB) / algemene leningsovereenkomst General Public Licence (GPL) generatierekeningen generiek verbindend verklaren generieke vrijstelling genotsvergoeding geografische arbeidsverdeling georiënteerde markteconomie geplaatst kapitaal gerechtelijke incassokosten gerechtelijke intresten gerechtsdeurwaarders gerede betaling gereed geld geregistreerde arbeidsreserve geregistreerde onderhandse pandakte geregistreerde werkloosheid ges gescheiden deelmarkten gesloten economie gesloten model gestaffeld percentage gestort kapitaal gevaarsobject gevraagde hoeveelheid gewaardeerd loon gewestelijk arbeidsbureau gewichtige redenen gewone dienst gezond leefmilieu Giffengoederen GIM ratings Ginicoëfficiënt giraal geld girale betaling / giraal betalen / giraal betaald girale kredietverlening global tax minimization globalisering goed koopmansgebruik goederen en diensten goederenbalans goederenrekening goederentermijnmarkt going concern goodwill goud goud- en deviezenbalans goud- en deviezenreserve goudakkoord goudclausule gouden handdruk / vertrekpremie gouden standaard goudenmuntstandaard goudkernstandaard goudwisselstandaard greenback greenshoe Greenspan, Alan grensnut grensopbrengst grijze druk grijze economie groei groeiaandelen groeitheorie groeivoet groene revolutie groenfondsen Groep van Tien (G10) Groep van Zeven (G7) groepsmaatschappijen groepsondernemingsraad grondexploitatie grondrente grondstofbureaus grondstoffenbuffervoorraad grondstofovereenkomsten grondvormen van economische orde grondwaterwet (GWW) groot monetair beleid groot onderhoud grootboek Grote Sprong Voorwaarts guichet verlenen gulden financieringsregel hamsteren han handel handelaar / (mv.) handelaren handelend onder de naam (hodn) handelsagent handelsbalans handelskoop handelsnaam handelsoorlog handelsovereenkomst handelsprotectie handelsrecht handelsregister handelsregisterwet 1996 (Hregw) handelsverruiming handelsverschuiving Hang Seng harde munt harde valuta harmonisering / harmoniseren / geharmoniseerd Harrod en Domar groeimodel hausse havik Hayek, Friedrich von headhunting hedgefondsen hedgen hefboomwerking heffing heffingskorting heffingsrente Hennipman, Pieter herbeleggingsindex herbezetting herbouwclausule herbouwwaarde herinrichtingskosten herintreder herkapitalisatie heroverweging herprolongatie herstelperiode herstructureringsbeleid hertaxatie herverdeling van inkomen herverdelingsfunctie van de overheid herverpanding / herverpanden / herverpand herwaarderingsreserve heterogeen goed heterogeen oligopolie heteronoom arbeidsrecht / statelijk arbeidsrecht high yield bonds hinder hinderwetvergunning historische kostprijs hoekman hoeveelheidsaanpasser hoeveelheidskartel Holland-routing Hollandse ziekte homo economicus homogeen goed homogeen oligopolie hoofdbedrijfschappen hoofddebiteur hoofdelijk aansprakelijk hoofdproductschappen hoofdsom hoogconjunctuur horizontalisering Houdstermaatschappij huishoudelijk reglement huishouding hum Human Development Index (HDI) Human Poverty Index (HPI) huur en verhuur huurbeding huurwaardeforfait hybride hypotheek hyperinflatie hypothecaire inschrijving hypothecaire lening hypotheek hypotheekakte hypotheekaktekosten hypotheekbank hypotheekgarantie hypotheekgever hypotheekhouder / hypotheeknemer hypotheekrecht hypotheekregister hypotheekrente hypotheekstelling i/a-ratio I/D-banen ICT-revolutie identiteit ideologie ijklat / ijklatten imperatieve planning importlek importpenetratie importsubstitutie In portefeuille hebben inactief geld inactieve kas inactieven inactieven/actieven-ratio inboedelverzekering inbreng incassobureau incassocheque / incassowissel incassoprovisie incidentele kapitaalverkeer incidentele loonontwikkeling incidentele loonstijging incoterms incrementalisme incumbent indelingen van ondernemingen indemniteitsbeginsel indemniteitswet index indexcijfer indicatief bodemonderzoek indicatieve planning indifferent goed indifferentie curve indirecte belastingen indirecte kredietbeheersing ( of controle) indirecte kredietcontrole indirecte ontwikkelingshulp indirecte ruil individualisering individueel goed individuele aanbodfunctie (curve) individuele afzetcurve (GO-curve) individuele goederen individuele huursubsidie individuele vraagfunctie industriële eigendom industriële rechten industriepolitiek ine inelastische vraag infant industries inferieure goederen inflatie inflatiecorrectie inflatieverwachting inflatoire financiering informele economie informele vereniging infrastructuur ingebouwde stabilisatoren inhoudingsplichtigen initiële loonstijging initiatiefrecht van de ondernemingsraad injunctiebevel inkomensafhankelijke regelingen inkomensbeleid inkomenseffect inkomenselasticiteit / budgetelasticiteit inkomensevenwicht inkomenskloof inkomensomloopsnelheid inkomensoverdracht inkomensoverdrachtenrekening inkomensprijs inkomensrekening inkomenstoets inkomensverdeling inkomensvermenigvuldiger inkomensverschillen inkomstenbelasting inlener inlening / inlenen / ingeleend innovatie inpandgeving input-output tabel inschuld insolventie inspecteur instellingsgrens instituties institutionele arbitrage institutionele beleggers institutionele economie institutionele vergelijking instrument variabele instrumenten van DNB / instrumenten van geldmarktbeleid instrumenten van economische politiek integratie intentieverklaring interchange agreement interest intergouvernementeel intergouvernementele organisaties interim-dividend internaliseren Internationaal Energie Agentschap (IEA) Internationaal Monetair Fonds (IMF) International Association of Insurance Supervisors (IAIS) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) International Development Association (IDA) International Labour Organization (ILO) internationale arbeidsverdeling Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (IBHO) internationale koop internationale liquiditeiten Internationale Monetaire Fonds (IMF) interne arbeidsverdeling interne financiering interne markt interne waarde interventie interventiegrenzen interventiekoers intracommunautaire intrinsieke waarde intrinsieke waarde van de munt intuiti personae-gedachte inv inverdieneffect inverse rentestructuur investeren investering investeringseffecten investeringsvraag investment bank invoer invoercontingent (of quotum) invoerquote invoerrecht invorderingsrente invorderingsvrijstelling Invorderingswet 1990 (IW 1990) inzage boeken IS-curve/functie isokostenlijn Isolationisme isoquant jaargangenmodel jaarrekening jaarrekening neerleggen jaarvergadering jaarverslag Jeugdwerkgarantiewet (JWG) jeugdwerkloosheid joint venture Junglar-cyclus junkbonds juridisch eigenaar juridisch eigendom juridische fusie just in time (JIT) kaasschaafmethode kadaster / hypotheekkantoor Kadasterwet (Kadw) Kamer van Koophandel en Fabrieken (KvK) kapitaal kapitaalbalans kapitaalbelasting kapitaalcoëfficiënt kapitaaldekkingsstelsel kapitaaldienst kapitaalgebrektheorie kapitaalgoederen kapitaalinkomensquote kapitaalintensief kapitaalmarkt kapitaalmarktrente kapitaalopbrengstenrekening kapitaalproductiviteit kapitaalrekening kapitaalschaarste kapitaalsuitkering kapitalisatie / kapitaliseren / gekapitaliseerd kapitalisme kartel kartelrecht kartelverbod kartelvormen kasbasis kasstelsel kasstroom kasstroomoverzicht Keeping up with the Joneses kengetallen Kennedy-ronde ket ketenaansprakelijkheid Keynes versus Klassieken Keynes, John Maynard Keynesiaanse begrotingspolitiek Keynesiaanse theorie Keynesianen kinderbijslag Kitchin-cyclus klassenmaatschappij klassieke economie Klassieke School klassieken klein monetair beleid knelpuntfactor koers koersrisico koersvorming koers-winstverhouding kohier Kondratieff, Nikolai Dmitriyevich kondratieff-golf koop op afbetaling koop op afstand koop op monster / koop op model koop op proef koopkracht koopkracht van de euro koopkrachtoverzicht koopkrachtpariteitstheorie koopoptie kooprecht koopsompolis / lijfrenteverzekering koppeling korte rente korte termijn korte-termijn model kosten kosten koper (KK) kosten-batenanalyse kostenbegroting kosteninflatie kostenverhaal kostprijs kostprijsverhogende belastingen kostwinner krapgeldpolitiek krappe geldmarkt (in enge zin) krediet kredietinstellingen kredietplafond kredietvergoeding kredietverleners kredietwaardigheid kringloop Kroonleden kruiselingse prijselasticiteit kruislingse premiebetaling kwalitatieve structurele werkloosheid kwaliteitsrekening / derdenrekening kwaliteitsverklaring kwantitatieve structurele werkloosheid kwijting kwijtschelding kwitantie laagconjunctuur laatkoers Laffercurve lagere overheden laissez-faire lan Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) land-locked countries lange golfbeweging lange rente langegolfbeweging lange-termijn gemiddelde-kostencurve langlopende optie lastenverlichting of -verzwaring laten latente inflatie latentie / latente belastingschuld lay-off's lead manager leading indicators leasecontract leasen leges lekken lessee lessor letter of comfort / comfort letter / lettre de patronage letter of intent levenscyclus levensduur van een kapitaalgoed levensjarenbeginsel levensstandaard / welstand levensverzekering leveraged buy out liberalisme liberatoire overeenkomst lijfrente limietkoers limietorder lineaire hypotheek liquidatie liquidatiewaarde liquiditeit liquiditeitenfondsen liquiditeitenmassa liquiditeitsbegroting liquiditeitspercentage liquiditeitsquote liquiditeitstoezicht liquiditeitsval liquiditeitsvoorkeur liquiditeitsvoorschriften /liquiditeitseis LM-curve/functie lock up; lock in; lock out Londen International Financiële Futures Exchange (Liffe) loon loonbelasting loonbelastingbeschikking loondervingverzekering loondienst loondifferentiatie looneis loongrens loonheffing loonkosten loonkosteninflatie loonmaatregel loonoverleg loonpauze loon-prijsspiraal loonquote loonruimte loonsom loonsombelasting Loonwet (LW) lop lopende rekening Lorenzcurve lumpsum belasting luxe goederen maatmanloon maatschappelijk kapitaal maatschappelijke geldhoeveelheid maatschappelijke kosten maatschappelijke zetel maatstaf van heffing macro economisch toezicht Macro Economische Verkenning (MEV) Macro Economische Verkenning (MEV) macroaanbod macro-aanbodcurve macro-economie macro-economische balansvergelijking macro-economische identiteit macrovraag macrovraagcurve majoreren makelaar Malthus, Thomas Robert malversatie management buy-out mandje R Mao Zedong marge margin marginaal tarief marginaal voorschot marginale arbeidsproductiviteit marginale beleningsfaciliteit marginale beleningsrente marginale consumptiequote marginale druk marginale kosten marginale opbrengst marginale spaarquote marginale wig marketing marketing mix marketmaker markt marktaandeel marktconform marktconforme maatregelen markteconomie marktevenwicht marktfalen marktgedrag marktkapitalisatie marktmechanisme marktonvolkomenheden marktprijzen marktresultaat marktsector marktsentiment marktvorm marktwaarde Marktwerking Deregulering Wetgevingskwaliteit (MDW) Marshall, Alfred R. Marshall-plan Marx, Karl Marxisme materiële geldschepping materieel betalingsbalansevenwicht materieel evenwicht materieel saldo maturiteit max maximale omzet maximale totale winst maximumprijs mechanisatie mededingingsbeleid mededingingsrecht mededingingsregeling Mededingingswet (MDW) medezeggenschap meerjarenramingen van het Rijk meeropbrengst meerwerk meestbegunstigingsclausule meewerkaftrek megaondernemingen melding transacties effecten (Mte) meldingsplicht meldingsplichtig bouwwerk Melkertbanen melkquotum / (mv) melkquota menselijk kapitaal Mercantilisten Mercosur merit goods merkbescherming merkdepot / deponeren van een merk / gedeponeerd merk merkenrecht merknaam meso-economie mezzanine financiering micro-economie middelen middelentoets middelloonregeling Midden- en Klein Bedrijf Nederland (MKB-Nederland) Midkap-index milieu milieubeleid milieueffect rapportage (MER) milieuheffing milieujaarverslag milieurecht milieuvergunning Miljoenennota minderheidsbelang minimabeleid minimumloon minimumprijs ministeriële verklaring van geen bezwaar Ministerie van Financiën (Min. Fin.) mission statement mobiliteit van de arbeid modaal inkomen modale werknemer model modified duration moedermaatschappij momentum mondiale inkomensverdeling mondialisering / globalisering / internationalisatie Monetair Comité monetair evenwicht monetair toezicht monetaire financiering monetaire inflatie monetaire kasreserveregeling monetaire politiek monetaire sfeer monetaire unie monetaristen monisme monitor lokale lasten monocultuur monopolie monopoliewinst monopolistische concurrentie mor moratoire interessen Multi Vezel Akkoord multilaterale hulpverlening multinationale ondernemingen muntunie / eurogebied MUP-overeenkomst mutatierechten naamloze vennootschap (NV) nabestaandenlijfrente nachgründungsregeling nachtwakerstaat nadelen prijs- en marktmechanisme Najaarsnota nationaal inkomen Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) nationaal milieu beleidsplan (NMP) nationaal product nationaal spaarsaldo National Association of Securities Dealers Automated Quotation (Nasdaq) Nationale Centrale Bank (NCB) Nationale Hypotheek Garantie (NHG) nationale liquiditeitsquote nationale ombudsman Nationale Rekeningen nationalisatie / nationaliseren / genationaliseerd natuur Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Nederlandse Norm (NEN) Nederlandse Orde van Accountant Administratieconsulenten. (NOvAA) negatieve externe effecten negatieve hypotheekverklaring Negatieve inkomsten eigen woning negatieve schaalopbrengsten negatieve selectie negative pledge neo-klassieke economie neo-liberalen neo-socialisten netto gecorrigeerde rijksuitgaven netto investeringen van de bedrijven: netto loon netto maandlasten netto nationaal inkomen (NNI) netto nationaal product (NNP) netto replacement rate netto staatsschuld netto toegevoegde waarde netto werkelijke rente nettoloon netto-netto koppeling nevenrestrictie New Arrangements to Borrow (NAB) Newly Industrialising Countries (NIC's) niet-actieven niet-belastingontvangsten niet-duurzame consumptiegoederen niet-marktconform niet-marktconforme maatregelen niet-natuurlijk persoon niet-zuivering Nieuwe Economie Nieuwe Internationale Economische Orde Nijenrode Forum for Economic Research (Nyfer) Nikkei index nivellering no claim-korting noemereffect nominaal loon nominaal nationaal inkomen nominale cijfers Nominale rente nominale waarde nominale waarde van de munt nominalisme non Non-Accelerating Inflationary Rate of Unemployment (NAIRU) non-discriminatiebeginsel non-price competition non-tarifaire handelsbelemmeringen noodzakelijk of primair goed North American Free Trade Association (NAFTA) nut objectieve methode objectsubsidie obligatiehouder obligatiekoers obligatielening octrooi / patent octrooibescherming octrooieerbare uitvinding octrooigemachtigde octrooihouder / patenthouder oerproducent offerte / offreren off-floor trader officiële goud- en deviezenreserve Officiële Prijscourant officiële reserve officieuze economie oligarchische clausule oligopolie ombuiging omgekeerde rentestructuur omgekeerde sterfhuisconstructie omgevingsfactoren omkeerregel omloopsnelheid van het geld omslagheffing omslagstelsel omwegproductie omzet omzetbelasting omzetting van een vennootschap Omzettingskosten Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta) onbehoorlijk bestuur onbewoonde staat onbezoldigd onderbesteding onderbestedingwerkloosheid ondergeschikte onderhanden werk onderhandse kapitaalmarkt onderhandse lening onderliggende waarde onderlinge leveranties onderlinge waarborgmaatschappij (OWM) ondernemer ondernemersactiviteit onderneming ondernemingskamer ondernemingsplan ondernemingsraad ondernemingsrecht ondernemingsvorm onderpand / margin / dekking onderuitputting onderzetting oneigenlijk spaargeld ongebonden inkomensoverdrachten ongedekt schrijven on-line beleggen onroerende-zaakbelasting ont ontbinding van rechtspersonen / ontbinden van rechtspersonen / ontbonden rechtspersoon Onteigeningswet (OW) ontkoppeling ontpotting ontslagverboden ontslagvergunning ontsparen ontstaan belastingschuld ontvoeging uit de fiscale eenheid / ontvoegen uit de fiscale eenheid / ontvoegd uit de fiscale eenheid ontwikkelingslanden onvolkomen concurrentie onvoorwaardelijk trekkingsrecht onzekerheid onzichtbaar verkeer Oorspronkelijke hoofdsom oorspronkelijke productiefactoren Oort-operatie oorzaak van comparatieve kostenverschillen oorzaken inkomensverschillen Oost-Europabank opbouwstelsel opbrengst opcenten open economie Open eind clausule/constructie openbaar pand openbare financiën openbare kapitaalmarkt openbare maatschap openbare nutsbedrijven openeinderegeling open-marktpolitiek open-outcry systeem operational lease operations research opheffing Opnamekosten Opplussen opportunity cost oppotting oprichting / oprichten / opgericht oprichtingsakte / akte van oprichting oproepkracht / (mv.) oproepkrachten oproepovereenkomst / (mv.) oproepovereenkomsten opschorting / opschorten / opgeschort opstalverzekering optiebeurs opties optimale allocatie optimale milieukwaliteit opting in opting out opvoedingsargument order orderbevestiging orderboek orderbriefje ordinale grootheid organen van de EU Organisatie van Olieproducerende Landen (OPEC) Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) Oriëntatie-opdracht Oudedagslijfrente Ouderenaftrek ouderenkorting outputgap outsourcing ove over- en ondermaat over the counter (OTC) overbesteding overbruggingskrediet Overbruggingslijfrente overcapaciteit Overdracht basisaftrek overdrachtsbelasting overdrachtsuitgaven overeenkomst van Lomé overheid overheid in ruime zin overheidsbestedingen overheidsconsumptie overheidsfalen overheidsinvesteringen overheidsmonopolie overheidsproductie overheidsschuld overheidsschuldquote overheidsuitgaven overhevelingstoeslag overlast overlegeconomie overlegvergaderingen overlijdensdekking overmaat overname overnamebeding overrente oversluiten oversluitprovisie overspannen (arbeids)markt overstapfaciliteit overwaarde pacht Pact voor Stabiliteit en Groei pand pand- en hypotheekrecht pandakte pandbrief pandgever pandhouder pandlijst pandrecht pandrecht op aandelen pandrecht op vordering pandstelling / verpanding / verpanden / verpand papierenstandaard parallelimport parallellisatie parallelmarkt parate executie Pareto, Vilfredo Pareto-optimum pari pariteit partiële (prijs)indexcijfer participanten participatiegraad participatiemaatschappij particuliere sector particuliere ziektekostenverzekering partner partnerconstructie partnerschap pasmunten passagebiljet passende arbeid passiva pat paternalisme pay-out ratio P-biljet penetratiepolitiek Pensioen- & Verzekeringskamer Pensioen- en spaarbondsenwet (PSW) pensioenbreuk pensioengerechtigde leeftijd pensioengrondslag pensioenrecht pensioenregeling pensioenverzekering percentage perfecte markt personeelsvergadering personele inkomensverdeling Persoonlijk Identificatie Nummer (PIN) persoonlijk inkomen persoonlijke inboedel persoonsgebonden budget Phillipscurve planeconomie planmechanisme planningcurve planschade plenaire vergadering / plenair vergaderen / plenair vergaderd pluralistisch syndicalisme poldermodel polis politieke cyclus polypolie positieve externe effecten positieve hypotheekverklaring positieve schaalopbrengsten post-concurrente vorderingen potentiële beroepsbevolking potentiële concurrenten precariorechten preferente aandelen premie Premiedepot premiegrens Premiekoopwoning premierestorno premier-risque-verzekering premievrijmaking premiewoning prestatiebegroting prestatiebeloning prestatie-eis prijs- en marktmechanisme prijsafzetfunctie prijsafzetfunctie / prijsafzetcurve van een monopolist prijscompensatie prijsdifferentiatie prijsdiscriminatie prijseffect prijselasticiteit van de vraag prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie prijsinflatie prijsinflatie (gevolgen) prijskartel prijsleider prijsniveau prijsstabiliteit prijszetter Prijzenwet primair inkomen primaire arbeidsvoorwaarden primaire bank primaire inkomens primaire inkomensrekening primaire liquiditeiten primaire liquiditeitenmassa primaire sector primaire verdeling Prinsjesdag prioriteit / recht van voorrang prioriteitsaandelen prisoner's dilemma privé-bezit privaatrechtelijk privaatrechtelijke rechtspersoon private eigendom private kosten / calculatie privatisering pro pro memorie (PM) pro resto procent en procentpunt procescertificaat pro-cyclisch beleid producentenvertrouwen produceren productcertificaat productdifferentiatie productencoöperatie productiecapaciteit productie-elasticiteit van kapitaal productiefactor productiefactor arbeid productiefactor kapitaal productiefactor natuur productiefunctie productiegroei productiekartel productiestructuur productievolume van bedrijven productiviteit productiviteitsval productschap proeftijd profijtbeginsel programmahulp voor concentratielanden progressief belastingtarief progressieve stijging projectaanbieding prolongatie promesse promotionele acties proportionele stijging prospectus protectie protocol provinciale belastingen provinciefonds provisie publieke sector publiekprivate samenwerking Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie (PBO) publiekrechtelijke rechtspersoon publieksmisleiding punt van Cournot punt van Lerner quartaire sector quasi-collectieve goederen quick ratio quitantie aan toonder quorum quotum Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland Raad van Bestuur (RvB) Raad van Commissarissen (RvC) Raad van de Europese Unie Raad van Europa Raad van Ministers van de Europese Unie Raad voor de financiële verhoudingen Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) rapportageplicht rationeel handelen rayon rayonkartel reëel inkomen per inwoner reëel kapitaal reëel loon reëel nationaal inkomen reële rente reële waarde reïntegratie rec reces recessie recht recht aan order recht aan toonder recht op zwangerschapsverlof recht van enquête recht van hypotheek rechtsbijstandverzekering rechtspersoon / rechtspersonen rechtspersoonlijkheid rechtsvoorganger rechtsvormen rechtvaardige inkomensverdeling rechtvaardigheidsbeginsel reclame Reclamecodecommissie Reclameraad reclamerecht recycling / recyclage / recycleren / gerecycleerd refirentre regeerakkoord regiecontract regionale arbeidsverdeling regionale inkomensverdeling registeraccountant registrar registratiesystemen (betalingsbalans) regulering rekening-couranttegoed/ giraal geld rekenmiddelfunctie van het geld rekenrente rekenvergoeding rembours rendement renseigneringsverplichtingen rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) rentabiliteitsoptimum rente rente bijschrijven rente-écart rentebedenktijd rentefixatieperiode rentegarantie renteherziening rentemarge rentemiddeling renteopslag renterenseignering renterisico renteswap rentevaste periode rentevrijstelling renunciatie repo repo-overeenkomst reporente repo's repressief toezicht researchkartel reservefonds reserveren reserveringsloon reserves reservetranche restantschuld restitutie boeterente restitutie omzetbelasting restrictieve begrotingspolitiek resultatenrekening ret retributies revaluatie revisierente Ricardo, David rijksbegroting rijksbelastingen rijksbijdragen aan sociale fondsen Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) rijksrekenrente Rijnlands model risico risicodekking Risicopremie Risicoregeling / risicoverrekening risicoselectie road-pricing robot royalty royeerbaar certificaat / (mv.) royeerbare aandelencertificaten royement / royeren ruil ruilmiddelfunctie van het geld ruilvoet ruilvoet van de collectieve sector ruilvoetverbetering sabotage salderen van rente salderingsregeling salderingsrekening samengesteld (indexcijfer) Samuelson, Paul Anthony saneringscontract Say, Jean Baptiste schaalopbrengsten schaalvergroting schaalvoordelen schaarse goederen schaarste schatkistpapier schatkistsaldo Schengen akkoord scheve inkomensverdeling schijventarief schrijven van een optie schuldcompensatie schuldeiser schuldenaar schuldenlast schuldillusie Schumpeter, Joseph Alois sector sectorfondsen secundair inkomen secundaire arbeidsvoorwaarden secundaire bank secundaire liquiditeiten secundaire liquiditeitenmassa secundaire sector Security and Exchange Commission (SEC) seizoenbeweging seizoenswerkloosheid semi-collectief senioriteit sentiment settlement settlementsrisico shareholder value Sharpe maatstaf sho short gaan side-letter slang-akkoord slaper sleutelvaluta sluitende begroting sluitkoop smallcaps Smith, Adam sociaal akkoord sociaal economisch toezicht sociaal economische driehoek Sociaal Economische Raad (SER) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) sociaal fonds sociaal jaarverslag sociaal minimum sociaal plan sociaal recht / sociale zekerheidsrecht sociaal-fiscaal nummer sociale lasten Sociale Nota sociale partners sociale premies sociale uitkering sociale verzekering sociale voorziening sociale zekerheidssector socialisme soft loan soft loans solidariteit solidariteitbelasting solidariteitsbeginsel solvabiliteit solvabiliteitstoezicht solvabiliteitsvoorschriften sommatiebrief sommenverzekering soorten monopolies Spaarbeleggingshypotheek spaarfunctie (macro-economische) spaarhypotheek spaarloon spaarparadox spaarquote sparen Special Drawing Rights (SDR's), XDR speciale beleningen speciale economische zones specialisatie specialiteitsbeginsel specifieke afdrachtkorting (SPAK) specifieke uitkering speculant speculatief kapitaalverkeer speculatiemotief speltheorie spilkoers spill-over effecten spillovers van kennis spinnenwebtheorema splitsing / splitsen / gesplitst spoorboekje spotmarkt spr spread Staat van baten en lasten staat van middelen en bestedingen staathuishoudkunde staatsbalans staatsobligaties staatsschuld staatsschuldquote stabiel prijspeil stabiele wisselkoersen stabilisatiefunctie Stabiliteits- en Groeipact Stadsvernieuwingsfonds stagflatie staking / staken / gestaakt stakingsaftrek stakingsfaciliteiten stakingsrecht stakingswinst stamrecht BV stamrechtverzekering standaardmunten standaardregeling startkapitaal statutair directeur statutaire zetel statuten van de vennootschap statutenwijziging / statuten wijzigen / gewijzigde statuten stelpost stelsel van sociale zekerheid stemrecht sterfhuisconstructie steunmaatregel steunniveau stichting Stichting Garantie- en Waarborgfonds Nederland Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) Stichting van de Arbeid (StvdA) stichtingenregister stil pandrecht stille maatschap stille reserve stille vennoot / commanditaire vennoot / sleeping partner / vennoot bij wijze van geldschieting stockdividend storno / storneren / gestorneerd storting / storten / gestort stortingsplicht strafbankje strafdeposito stroomgrootheid structureel structureel begrotingsbeleid structureel kapitaalverkeer structureel werk structurele ontwikkeling structurele werkloosheid structuurpolitiek structuurregime structuurvennootschap subjectieve methode subjectsubsidie subrogatie / subrogeren / gesubrogeerd subsidiariteitsbeginsel subsidie Subsidie bij aankoop huurwoning / koopgewenningsbijdrage subsidiebeschikking substitueerbare productiefactoren substituten substitutie substitutie-effect substitutiegoederen successierecht Successiewet (Sw) summa summarium sup superheffing supranationaal supranationaal orgaan supranationale organisatie supranationaliteit surséance van betaling swap swaption symmetrisch oligopolie syndicaat synthetische inkomstenbelasting talon Tante-Agaathregeling tanti`me tariefgroep tarifaire belemmeringen tax credit Taxatierapport technische analyse technische doelmatigheid technische levensduur technische ontwikkeling technische slijtage tegenpartij tekeningsbevoegd / tekenbevoegd tekenmunten telefonische verkoop tendersysteem termijnbetaling termijncontract termijndeposito termijnhandel termijnmarkt tertiair inkomen tertiaire sector terugbetaling op aandelen The Economist thesaurier-generaal tijdbevrachting Tijdelijke oudedagslijfrente tijgers timesharing Tinbergen, Jan toegevoegde waarde toenemende meeropbrengsten toeristenbelasting toestand te hebben opgehouden te betalen toetredingsdrempel Tokio-ronde toonbanksysteem tophypotheek topopslag toprente total loss totale constante kosten totale kosten totale liquiditeitenmassa totale variabele kosten traditionele levenhypotheek tranches transactiebasis transactiekosten transactiemotief transfer transformatie transparante markt trekkingsrechten bij het IMF trend(matige groei) trendmatig begrotingsbeleid Troonrede tru trust trust trustbedrijf Trusted Third Party (TTP) trusthypotheek turnkey-overeenkomst Tweede Coördinatierichtlijn voor het bankwezen tweede hypotheek tweede Wet van Gossen tweedehands markt tweeverdieners tweeverdienershypotheek uitbreidingsinvesteringen uitbuitingstheorie uitgavenquote uitgavenreserve uitgestelde lijfrente uitkeringsfraude uitlener uitleveringsprovisie uitoefenprijs uitstelrente uitstroomkans uitvoer Uitvoering werknemersverzekering (UWV) uitvoeringsinstelling (UVI) uitvoeringsorgaan uitvoerquote Uitwinning uitzakconstructie uitzakken uitzendcontract uitzendkracht uitzendovereenkomst ultrakorte termijn (beschouwing) Unanieme meerderheid van stemmen unificatie / unificeren / geünificeerd Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) urbanisatie Uruguay-ronde vacature vakantiegeld vakantietoeslag vakbond vakcentrale valuta valutaclausule valutamarkt valutarekening valutarisico valutaspeculatie valutaswap valutatermijnmarkt Van beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB) variabele kosten variabele rente variantenanalyse varkenscyclus vast kapitaal vast recht vaste activa vaste geldgroeiregel vaste kosten vaste lasten vaste schuld vaste staatsschuld vaste wisselkoersen veb Veblen-effect Veegwet Inkomstenbelasting veel aanbieders veiling vennootschap vennootschap onder firma (VOF) vennootschapsbelasting vennootschapsrecht venter venture capital venture-capital veranderingen in de bedrijfskolom Verbindend verklaren verblijfsruimte verblijvingsbeding Verbond van Nederlandse Ondernemingen-Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (VNO-NCW) verborgen economie verborgen werkgelegenheid verborgen werkloosheid verbruiksgoed verdelingsfunctie verder verhaal zoeken Verdrag betreffende de Europese Unie (EU-verdrag) / Verdrag van Maastricht Verdrag betreffende overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) Verdrag van Maastricht Verdrag van Nice Verdrag van Rome verdringingseffect op de arbeidsmarkt Vereniging van certificatie-instellingen in de bouw in Nederland (VECIBIN) Vereniging van Effectenbezitters (VEB) Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verenigingen verenigingsregister vergelijkend warenonderzoek Vergoeding vergrijpboeten vergrijzing vergroening belastingstelsel vergunningen verhaalsrecht Verhuisgeneigdheid verkeersvergelijking van Erving Fisher verklaring van eensluidendheid verkoopbevestiging verkoper verkrijgende rechtspersoon Verkrijgingskosten verlengstukwinst vermaatschappelijking van de onderneming vermogen vermogens vergelijking vermogensbelasting vermogenskosten vermogensmarkt vermogensrendementsheffing vermogenstoets vermogenstransacties vermogensverdeling vermogenswaarden vermogenswinst verontreinigingsheffing verordening / (mv.) verordeningen verpanding / verpanden / verpand verschoningsrecht verschuiving "langs de curve" verschuiving "van de curve" verschuiving langs de curve verschuiving van de curve verschuldigde rente verstedelijking vertegenwoordiging / vertegenwoordigen / vertegenwoordigd vertegenwoordigingsbevoegdheid verticale concurrentieverhoudingen verticale prijsbinding vertoogschrift vertragingsboete voor werkgever vertragingsrente vervaldag vervangingsinvesteringen vervangingsratio vervangingswaarde vervuilingsrechten verw verwachtingswaarde verwerpen verwervingskosten verzekerd belang verzekerd kopen verzekeren verzekeringsbankieren verzekeringskamer verzekeringsmaatschappijen verzekeringsrecht verzelfstandiging verzorgingsstaat verzuiling / verzuilen / verzuild verzuimboeten verzwijging / verzwijgen / verzwegen vestigingshandeling vestigingsplaats Vijffasen theorie VINEX-locaties vlottend kapitaal vlottende activa vlottende schuld vlottende staatsschuld voetverklaring volatiliteit volgestort aandeel volkomen concurrentie volkomen elastische vraag volkomen inelastische vraag volkomen markt volksverzekering volledige werkgelegenheid voltijdbaan voordeel internationale handel voordelen prijs- en marktmechanisme voorheffing Voorjaarsnota voorkennis voorkeursrecht bij emissie van aandelen voorlopige dekking / voorlopig dekken / voorlopig gedekt voorlopige teruggave voorlopige voorziening voorraadgrootheid voorraadmutatie voorraden voorschotrente voortzettingswaarde vooruitbetaling / vooruitbetalen / vooruitbetaald voorwaardelijk trekkingsrecht voorwetenschap voorzorgsmotief vorderingensaldo Vormerkung vraag (en aanbod) vraagcurve vraageconomie vraagfactoren vraaglijn vraagoverschot vraagtekort vrachtbrief vreemd vermogen vrij Vrij op naam (VON) vrij te aanvaarden vrij verkeer van personen vrije beroepsoefenaar Vrije doorgang Vrije eigendom vrije goederen vrije loonpolitiek vrije markteconomie vrije ruilverkeershuishouding vrije sectorwoning vrije toe- en uittreding vrije verkeer van diensten vrije verkeer van goederen Vrije verkoopwaarde vrijhandel vrijhandelsgebied (of vrijhandelszone) vrijstelling dochterbedrijf vrijwilligerswerk vuistpand vuistpandrecht op vorderingen waarborgcertificaat Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) Waarborgfonds Motorverkeer (WAM) waarborgsom waarde waarde overheidsproductie waardepapier / (mv.) waardepapieren waardepeildatum Waarderingskamer waarderingsoordelen waardevast waardevrijheid van de economische wetenschap wachtdag wachtgeldverzekering wachttijd / wachtdagen Wajong-regeling Wall Street wanbeleid WAO-gat Warenwet warrant Wassenaar-akkoord van 1982 waterschapsbelastingen waterschapsheffing waterschapsomslag wederzijdse schuldaanvaarding weekstaat Weens Koopverdrag / Verdrag van Wenen weerstandsniveau wegingsfactor weglekeffect Wegneembeding weinig aanbieders welstandsnota welvaart welvaart in enge zin welvaart in ruime zin welvaartsbeginsel welvaartsspreiding welvaartsvast welzijn wer Wereldbank werk werkbare werkdagen werken in dienstbetrekking werkgelegenheid werkgever werkgeverscentrale werkgeverslasten werkgeversorganisaties werkgeverspremies werkgeversverklaring werkgeverswig werkloosheid werkloosheidspercentage werkloosheidsval Werkloosheidswet (WW) werkmaatschappijen werknemers werknemersorganisaties werknemersverzekering werknemerswig werkweigering / werk weigeren / geweigerd werk werkzame beroepsbevolking werkzoekenden zonder baan Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (wajong) Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet Economische Mededinging (WEM) Wet Economische Statistieken (WES) Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (Wet GBA) Wet giraal effectenverkeer (Wge) Wet Inkomstenbelasting 2001 (wet IB 2001) Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid (WKA) Wet melding collectief ontslag (WMCO) Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) Wet Melding Zeggenschap (WMZ) Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 (Wmz 1996) Wet milieubeheer (WM) Wet Misleidende Reclame Wet nationale ombudsman (WNO) Wet onroerende zaakbelasting (WOZ) Wet op het consumentenkrediet (WCK) Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Wet op de bedrijfsorganisatie (Wet BO) Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO) Wet op de economische delicten (WED) Wet op de Europese ondernemingsraden (Wet EOR) Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (Wfbv) Wet op de loonbelasting1964 (Wet LB) Wet op de loonvorming Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB) Wet op de ondernemingsraden (WOR) Wet op de publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (Wet PBO) Wet op de Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (Wet REA) Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) / (oneigen.) Wet Ruimtelijke Ordening Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV) Wet openbaarheid van bestuur (WOB) Wet Poortwachter Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba) Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) Wet Toezicht Kredietwezen Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (WTV) Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ) Wet van Engel Wet van Say Wet van toe- en afnemende meeropbrengsten Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WEPs) Wet Voorkeursrecht Gemeenten Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Wet Werk en Bijstand (WWB) Wetboek van Koophandel (WvK) Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) wetsfictiegemeenten wettelijk minimumloon wettelijke rente wettelijke rente op handelstransacties / wettelijke handelsrente wettig betaalmiddel wie wiebeltaks wig Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, enz. (Reparatiewet flexibiliteit en zekerheid) (Flexwet) willens en wetens winst Winst- en verliesrekening / resultatenrekening winstbewijs winstdeling winstmanipulatie winstmarge winstmaximering wissel / wisselbrief wisselkantoor / wisselkantoren wisselkoers wisselmarkt World Economic Forum (WEF) World Trade Organization (WTO) World Trade Organization (WTO) X-inefficiency XMI-Index yieldcurve York-Antwerp Rules zaakvoerder zachte valuta zachte voorwaarden (leningen) Zalmnorm Zalmsnip zee-assurantie zeggenschap zekerheid / (mv.) zekerheden zekerheidsrechten zelfstandig bestuursorgaan zelfstandig schadebesluit / zuiver schadebesluit zelfstandigen zelfstandigenaftrek zero-bonds zero-sum game zetel ziekenfonds ziekenfondsverzekering Ziekenfondswet (ZFW) ziekenhuisconstructie ziekte van Baumol ziekteverzuim Ziektewet (ZW) Zijlstra-norm zorgplicht werkgever zorgverlof zuivere schadebeslissing zuivere splitsing zuivering hypotheek zwart circuit zwarte economie zwerfafval zwevende wisselkoers